May 23, 2013

Savaeeay Mahlay Panjvay Kay (Pannaa 1406 to 1409)

ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇ ਕੇ ੫
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਸਿਮਰੰ ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਅਚਲੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥
ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਦੁਰਮਤਿ ਮਲੁ ਨਾਸੀ ॥
ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣ ਕਵਲ ਰਿਦਿ ਧਾਰੰ ॥
ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਗੁਣ ਸਹਜਿ ਬਿਚਾਰੰ ॥
ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਘਰਿ ਕੀਅਉ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ॥
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ ॥
ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਪਛਾਣਿਓ ॥
ਕਲ੍ਯ੍ਯ ਜੋੜਿ ਕਰ ਸੁਜਸੁ ਵਖਾਣਿਓ ॥
ਭਗਤਿ ਜੋਗ ਕੌ ਜੈਤਵਾਰੁ ਹਰਿ ਜਨਕੁ ਉਪਾਯਉ ॥
ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਪਰਕਾਸਿਓ ਹਰਿ ਰਸਨ ਬਸਾਯਉ ॥
ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਲਾਗਿ ਉਤਮ ਪਦੁ ਪਾਯਉ ॥
ਗੁਰੁ ਅਰਜੁਨੁ ਘਰਿ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉਤਰਿ ਆਯਉ ॥੧॥
ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕੇ (ਭਟ ਕਲ੍ਯ੍ਯ) - ੧੪੦੭


ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ


Individual Files
01_Savaeeye_M5_Bhatt_Kal_Pada_1_Simrang_soee_purakhu.mp3 7.6 MB 

02_Savaeeye_M5_Bhatt_Kal_Pada_2_Badbhaagee_unmaaniaou.mp3 1.2 MB 

03_Savaeeye_M5_Bhatt_Kal_Pada_3_Janak_raaju_bartaaiaa.mp3 2.1 MB 

04_Savaeeye_M5_Bhatt_Kal_Pada_4_Khelu_goordou_keeaou.mp3 1.8 MB 

05_Savaeeye_M5_Bhatt_Kal_Pada_5_Sad_jeevanu_arjunu.mp3 2.4 MB 

06_Savaeeye_M5_Bhatt_Kal_Pada_7_Jai_jai_kaaru_jaasu_jag_andari.mp3 3.2 MB 

07_Savaeeye_M5_Bhatt_Kal_Pada_7_Dhram_dheeru_gurmati_gabheer.mp3 4.2 MB 

08_Savaeeye_M5_Bhatt_Kal_Pada_8_Bhai_nirbhau_maaniaou.mp3 2.4 MB 

09_Savaeeye_M5_Bhatt_Kal_Pada_9_Amiou_rasnaa_badani_bar.mp3 2.3 MB 

10_Savaeeye_M5_Bhatt_Mathura_Sorathe_Pada_1_Guru_arjunu_purakhu.mp3 1.1 MB 

11_Savaeeye_M5_Bhatt_Mathura_Sorathe_Pada_2_Bhavjalu_saairu_setu.mp3 766.1 KB 

12_Savaeeye_M5_Bhatt_Mathura_Sorathe_Pada_3_Jagat_udhaaranu_naamu.mp3 443.8 KB 

13_Savaeeye_M5_Bhatt_Mathura_Pada_1_Joti_roopi_hari_aapi_guru.mp3 1.9 MB 

14_Savaeeye_M5_Bhatt_Mathura_Pada_2_Sati_roopu_sati_naamu_satu.mp3 3.8 MB 

15_Savaeeye_M5_Bhatt_Mathura_Pada_3_Tahi_jan_jaachau_jagatr.mp3 1.6 MB 

16_Savaeeye_M5_Bhatt_Mathura_Pada_4_Antu_na_paavat_dev_sabai.mp3 2.0 MB 

17_Savaeeye_M5_Bhatt_Mathura_Pada_5_Jag_aouru_n_yaahi_mahaa.mp3 3.7 MB 

18_Savaeeye_M5_Bhatt_Mathura_Pada_6_Jab_laou_nahee_bhaag.mp3 2.4 MB 

19_Savaeeye_M5_Bhatt_Mathura_Pada_7_Kali_samudr_bhaay_roop.mp3 2.7 MB 

20_Savaeeye_M5_Bhatt_Haribans_Pada_1_Ajai_gang_jalu_atalu.mp3 3.6 MB 

21_Savaeeye_M5_Bhatt_Haribans_Pada_2_Dev_puree_mahi_gayou.mp3 3.1 MB