July 10, 2019

Bilaawal M 1ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ਥਿਤੀ ਘਰੁ ੧੦ ਜਤਿ  
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
  ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰੁ ਨਿਰਾਲਾ ॥  ਅਮਰੁ ਅਜੋਨੀ ਜਾਤਿ ਨ ਜਾਲਾ ॥
  ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖਿਆ ॥  ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਘਟਿ ਘਟਿ ਦੇਖਿਆ ॥
  ਜੋ ਦੇਖਿ ਦਿਖਾਵੈ ਤਿਸ ਕਉ ਬਲਿ ਜਾਈ ॥  ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਈ ॥੧॥
   ਬਿਲਾਵਲੁ ਥਿਤੀ (ਮਃ ੧) -  ੮੩੯

 ੦੧ - ੦੫ 
੦੬-11  
੧੨-੧੫ 


੧੬-੨੦