December 25, 2013

Lankaa Saa Kotu Samund See Khaaee

ਆਸਾ ॥
ਲੰਕਾ ਸਾ ਕੋਟੁ ਸਮੁੰਦ ਸੀ ਖਾਈ ॥
ਤਿਹ ਰਾਵਨ ਘਰ ਖਬਰਿ ਨ ਪਾਈ ॥੧॥
ਕਿਆ ਮਾਗਉ ਕਿਛੁ ਥਿਰੁ ਨ ਰਹਾਈ ॥
ਦੇਖਤ ਨੈਨ ਚਲਿਓ ਜਗੁ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
ਇਕੁ ਲਖੁ ਪੂਤ ਸਵਾ ਲਖੁ ਨਾਤੀ ॥
ਤਿਹ ਰਾਵਨ ਘਰ ਦੀਆ ਨ ਬਾਤੀ ॥੨॥
ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਜਾ ਕੇ ਤਪਤ ਰਸੋਈ ॥
ਬੈਸੰਤਰੁ ਜਾ ਕੇ ਕਪਰੇ ਧੋਈ ॥੩॥
ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮੈ ਨਾਮਿ ਬਸਾਈ ॥
ਅਸਥਿਰੁ ਰਹੈ ਨ ਕਤਹੂੰ ਜਾਈ ॥੪॥
ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਲੋਈ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥੫॥੮॥੨੧॥
ਆਸਾ (ਭ. ਕਬੀਰ) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਅੰਗ ੪੮੧

ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

ਨਿੱਚੇ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਨਾਲ (SIZE)MB ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਤੋਂ RIGHT CLICK ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿੱਖਿਆ ਆਵੇਗਾ ਕਿ Save as... ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।


Audio FilesVBR MP3
Lankaa_Saa_Kotu_Samund_See_Khaa-ee 10.0 MB


Gurmati Paintee
ਐਮ.ਪੀ.੩ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਪੀ.ਸੀ ਲਈ

ਇੱਕਲੀ ਇੱਕਲੀ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

ਨਿੱਚੇ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਨਾਲ (SIZE)MB ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਤੋਂ RIGHT CLICK ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿੱਖਿਆ ਆਵੇਗਾ ਕਿ Save as... ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।Audio FilesVBR MP3
Ogg Vorbis

01_Oorhaa.mp3 5.6 MB

02_Airhaa.mp3 2.5 MB

03_Eeree.mp3 647.9 KB

04_Sassaa.mp3 3.7 MB

05_Haahaa.mp3 3.4 MB

06_Kakkaa.mp3 2.7 MB

07_Khakhaa.mp3 6.6 MB

08_Gagaa.mp3 4.1 MB

09_Ghaghaa.mp3 3.6 MB

10_Nganngaa.mp3 4.0 MB

11_Chachaa.mp3 1.9 MB

12_Chhachhaa.mp3 2.2 MB

13_Jajaa.mp3 3.3 MB

14_Jhajhaa.mp3 3.7 MB

15_Yanheaa.mp3 1.8 MB

16_Tainkaa.mp3 2.9 MB

17_Thhathhaa.mp3 2.0 MB

18_Daddaa.mp3 2.2 MB

19_Dhadhdhaa.mp3 2.0 MB

20_Nhaanhaa.mp3 2.4 MB

21_Tataa.mp3 3.0 MB

22_Thathaa.mp3 2.5 MB

23_Dadaa.mp3 3.1 MB

24_Dhadhaa.mp3 3.5 MB

25_Nanaa.mp3 3.3 MB

26_Papaa.mp3 4.0 MB

27_Phaphaa.mp3 3.7 MB

28_Babaa.mp3 2.6 MB

29_Bhabhaa.mp3 2.2 MB

30_Mamaa.mp3 3.8 MB

31_Yayyaa.mp3 2.5 MB

32_Raaraa.mp3 2.6 MB

33_Lallaa.mp3 3.9 MB

34_Vaavaa.mp3 3.3 MB

35_Rhaarhaa.mp3 1.5 MB


December 18, 2013

Salok Vaaraan Tay Vadheek - Mahlaa 3 (Pannaa 1413)


ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੩
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਅਭਿਆਗਤ ਏਹ ਨ ਆਖੀਅਹਿ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਮਹਿ ਭਰਮੁ ॥
ਤਿਨ ਕੇ ਦਿਤੇ ਨਾਨਕਾ ਤੇਹੋ ਜੇਹਾ ਧਰਮੁ ॥੧॥
ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ (ਮ: ੩) ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਅੰਗ ੧੪੧੩ਇੱਕਲੀ ਇੱਕਲੀ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

ਨਿੱਚੇ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਨਾਲ (SIZE)MB ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਤੋਂ RIGHT CLICK ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿੱਖਿਆ ਆਵੇਗਾ ਕਿ Save as... ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

VBR MP3
/ Ogg Vorbis

01_salok_m3_abhiaagat_ayh_N_aa 566.6 KB

02_abhai_niranjan_param_padu_t 628.1 KB

03_hovaa_panditu_jotkee_vayd_p 1.4 MB

04_barahman_kailee_ghaatu_kaNj 2.2 MB

05_maathai_jo_Dhuri_likhiaa_su 511.5 KB

06_jinee_naamu_visaariaa_koorh 4.4 MB

07_saalaahee_salaahnaa_bhee_sa 560.2 KB

08_naanak_jah_jah_mai_firaou_t 793.1 KB

09_dookh_visaaranu_sabadu_hai_ 1.3 MB

10_naanak_haou_haou_kartay_kha 658.6 KB

11_jinaa_satiguru_ik_mani_sayv 906.0 KB

12_jiu_purkhai_ghari_bhagtee_n 1.7 MB

13_satguroo_na_sayvio_sabadu_N 1.3 MB

14_maaiaa_mohi_jagu_bharmiaa_g 1.5 MB

15_guramukhaa_hari_dhanu_khatt 1.3 MB

16_guramukhi_antari_sehaji_hai 1.3 MB

17_kaam_krodh_kaa_cholrhaa_sab 895.3 KB

18_jin_kaou_kirpaa_dhaareean_t 786.6 KB

19_manmukh_chanchal_mati_hai_a 1.2 MB

20_manmukh_naamu_N_chaytnee_bi 791.4 KB

21_manmukh_bolay_andhulay_tisu 2.0 MB

22_maaiaa_bhuiangamu_sarapu_ha 1.6 MB

23_satgur_purakhu_nirvair_hai_ 1.5 MB

24_naami_lagay_say_oubray_binu 502.9 KB

25_chintaa_dhaavat_rahi_gaye_t 622.2 KB

26_satguru_sayvani_aapnaa_gur_ 942.8 KB

27_jan_kee_tayk_hari_naamu_har 702.5 KB

28_lakh_chouraaseeh_maydnee_ti 701.8 KB

29_asee_khatay_bahutu_kamaavda 752.9 KB

30_vichhurhi_vichhurhi_jo_mila 1.2 MB

31_manmukh_naamu_N_chaytio_dhi 2.0 MB

32_sabadi_marai_soee_janu_sijh 941.2 KB

33_hari_kaa_naaou_ati_vad_ooch 1.3 MB

34_maaiaa_mohu_dukhu_saagaru_h 1.3 MB

35_bin_satigur_daataa_ko_nahee 991.3 KB

36_bin_sabdai_jagatu_barliaa_k 759.1 KB

37_hom_jag_sabhi_teerthaa_parh 738.6 KB

38_maaiaa_mohu_bahu_chitvaday_ 932.5 KB

39_bin_satgur_bhagati_na_hovae 414.0 KB

40_lobhee_kaa_vaysaahu_N_keeja 1.9 MB

41_Dhuri_hari_parabhi_kartai_l 1.5 MB

42_man_aavan_jaanu_N_sujheee_n 2.3 MB

43_sabad_marai_so_muaa_jaapai. 988.8 KB

44_gurmukhi_budhay_kaday_naahe 1.2 MB

45_manmukh_baalak_biraDh_samaan_hai_jinHaa_antar_har_surat_naahee.mp3 1.4 MB

46_buraa_karay_su_kayhaa_sijha 1.2 MB

47_jinaa_satiguru_purakhu_N_sa 1.4 MB

48_hari_mandaru_hari_saajiaa_h 1.9 MB

49_manmukh_dahi_disi_firi_raha 976.3 KB

50_hari_hari_naamu_Dhiaay_man_ 789.6 KB

51_Dhanaasree_Dhanvantee_jaane 2.6 MB

52_say_daarhee-aa _sachee-aa_j 1.5 MB

53_mukh_sachay_sachu_daarhee-a 1.2 MB

54_baabeehaa_pariou_pariou_kar 783.6 KB

55_baabeehaa_too_sachu_chaou_s 1.7 MB

56_baabeehaa_too_sahjI_bolI_sa 1.8 MB

57_Dharahu_khasami_bhayjiaa_sa 2.3 MB

58_baabeehaa_saglee_dhartee_ja 1.4 MB

59_naanak_tisai_basanti_hai_ji 634.0 KB

60_sabday_sadaa_basantu_hai_jitu_tanu_man_hariaa_hoyi.mp3 665.1 KB

61_naanak_tinaa_basantu_hai_ji 870.0 KB

62_vadrhai_jhaali_jhalumbhlai_ 771.5 KB

63-harhat_bhee_tooN_tooN_karahi_boleh_bhalee_baan.mp3 1.7 MB

64_jogu_N_bhagvee_kaprhee_jogu 826.1 KB

65_chaaray_kundaa_jay_bhavehi_ 553.7 KB

66_naanak_hukamu_vartai_khasam 742.2 KB

67_bhuliaa_aapi_samjhaa-isee_j 475.1 KB