September 25, 2014

Salok Bhagat Kabeer Jeeu Kay


ਸਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਊਪਰਿ ਰਾਮੁ ॥
ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਸਗਲ ਭਗਤ ਤਾ ਕੋ ਸੁਖੁ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ॥੧॥
ਸਲੋਕ (ਭ. ਕਬੀਰ) - ੧੩੬੪


ਐਮ.ਪੀ.੩ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਪੀ.ਸੀ ਲਈ

ਇੱਕਲੀ ਇੱਕਲੀ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 


ਨਿੱਚੇ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਨਾਲ (SIZE)MB ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਤੋਂ RIGHT CLICK ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿੱਖਿਆ ਆਵੇਗਾ ਕਿ Save as... ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।01_salok_001_kabeer_mayree_sim 57.5 MB

02_salok_011_kabeer_chandan_ka 58.6 MB

03_salok_023_raam_padaarathu_p 46.1 MB

04_salok_037_kabeer_garabu_N_k 55.9 MB

05_salok_055_kabeer_manu_nirma 58.7 MB

06_salok_078_kabeer_jam_kaa_th 51.1 MB

07_salok_092_kabir_dekh_dekh_jag_bhuliaa.mp3 60.1 MB

08_salok_109_kabeer_chaturaaee 56.6 MB

09_salok_126_kabeer_rainaair_ 56.5 MB

10_salok_145_kabeer_baisno_hua 51.4 MB

11_salok_163_kabeer_kaam_pray_ 44.3 MB

12_salok_174_kabeer_santi_N_ch 57.1 MB

13_salok_195_Kabeer_Nirmal_Boo 53.4 MB

14_salok_211_m5_Kabeer_Chawal_ 54.0 MB

15_salok_231_kabeer_sadhoo_san 43.7 M