September 17, 2012

Garabh Kunt Mahi Uradh Tap Karte

ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚਾ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਲਿਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ? ਜਵਾਬ ਹੈ, ਨਹੀ ! ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਿਵ ਤਾਂ ਜੁੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਲਿਵ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ (ਪੁੱਠਾ) ਤਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ।

>>>Play<<<
>>>Download mp3<<<

Gurmat Vs Varaan Bhai Gurdas Jee

ਗੁਰੁ ਕੁੰਜੀ ਪਾਹੂ ਨਿਵਲੁ ਮਨੁ ਕੋਠਾ ਤਨੁ ਛਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਮਨ ਕਾ ਤਾਕੁ ਨ ਉਘੜੈ ਅਵਰ ਨ ਕੁੰਜੀ ਹਥਿ ॥੧॥ ਬਾਣੀ: ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਗੁ: ਰਾਗੁ ਸਾਰਗ, ਮਹਲਾ...