September 21, 2013

Raag Gaourhee Poorbee Baavan Akhree Kabeer Jeeou Kee Pannaa 340


ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ

ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਬਾਵਨ ਅਛਰ ਲੋਕ ਤ੍ਰੈ ਸਭੁ ਕਛੁ ਇਨ ਹੀ ਮਾਹਿ ॥
ਏ ਅਖਰ ਖਿਰਿ ਜਾਹਿਗੇ ਓਇ ਅਖਰ ਇਨ ਮਹਿ ਨਾਹਿ ॥੧॥
ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ (ਭ. ਕਬੀਰ) - ਅੰਗ ੩੪੦

ਉਪਰੋਕਤ ਬਾਣੀ ਆਨਲਾਇਨ ਪੜੋ ।
ਉਪਰੋਕਤ ਬਾਣੀ ਆਨਲਾਇਨ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣੋ ।
ਐਮ.ਪੀ.੩ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਪੀ.ਸੀ ਲਈ

ਇੱਕਲੀ ਇੱਕਲੀ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

ਨਿੱਚੇ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਨਾਲ (SIZE)MB ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਤੋਂ RIGHT CLICK ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿੱਖਿਆ ਆਵੇਗਾ ਕਿ Save as... ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
                                                                    Audio Files
VBR MP3
Ogg Vorbis
01_baavan_achhar_lok_tarai_sab 51.6 MB 

02_jahaa_bol_tah_achhar_aavaa. 29.1 MB 

03_alah_lahaou_taou_kiaa_kahao 20.2 MB 

04_alah_lahantaa_bhayd_chhai_k 37.5 MB 

05_turak_tareekati_jaaneeai_hi 12.3 MB 

06_onkaar_aadi_mai_jaana.mp3 35.9 MB 

07_kakaa_kirani_kamal_mehi_paa 7.1 MB 

08_khakhaa_ihai_khorhi_man_aav 14.6 MB 

09_gagaa_gur_kay_bachan_pachha 11.5 MB 

10_ghaghaa_ghati_ghati_nimsai_ 38.6 MB 

11_nyanyaa_nigrahi_sanayhu_kar 17.4 MB 

12_chhachhaa_ihai_chhatarpati_ 15.7 MB 

13_chachaa_rachit_chitr_hai_bh 11.5 MB 

14_jajaa_jaou_tan_jeevat_jaraa 49.1 MB 

15_jhajhaa_urajh_surajhi_nahee 18.7 MB 

16_njanjaa_nikati_ju_ghat_rahio_door_kahaa_taji_jaaei.mp3 15.9 MB 

17_tataa_bikat_ghaat_ghat_maahee.mp3 18.9 MB 

18_thathaa_ihai_doori_thag_neeraa.mp3 27.6 MB 

19_dadaa_dar_upjay_daru_jaaee.mp3 13.6 MB 

20-dhadhaa_dhig_dhoodhehi_kat_aanaa.mp3 24.3 MB 

21_naanaa_rani_rootaou_nar_nayhee_karai.mp3 33.5 MB 

22_tataa_atar_tariu_nah_jaaee.mp3 9.8 MB 

23_thathaa_athaah_thaah_nahee_paavaa.mp3 26.1 MB 

24_dadaa_daykhi_ju_binsanhaaraa.mp3 47.6 MB 

25_DhaDhaa_arDhahi_uraDh_nibayraa.mp3 31.4 MB 

26_nannaa_nisi_dinu_nirkhat_jaaee.mp3 12.5 MB 

27_papaa_apar_paaru_nahee_paavaa.mp3 35.6 MB 

28_fafaa_binu_foolah_falu_hoee.mp3 16.4 MB 

29_babaa_bindehi_bind_milaavaa.mp3 13.2 MB 

30_bhabhaa_bhaydehi_bhayd_milaavaa.mp3 17.5 MB 

31_mamaa_mool_gahiaa_manu_maanai.mp3 18.2 MB 

32_mamaa_man_siou_kaaju_hai_man_saaDhay_siDhi_hoei.mp3 14.0 MB 

33_ihu_manu_saktee_ihu_manu_seeou.mp3 20.7 MB 

34_yayaa_jaou_jaanehi_taou_durmati_hani_kari_basi_kaaiaa_gaaou.mp3 25.2 MB 

35_raaraa_rasu_niras_kari_jaaniaa.mp3 10.5 MB 

36_lalaa_aisay_liv_manu_laavai.mp3 6.7 MB 

37_vavaa_baar_baar_bisan_samHaar.mp3 15.1 MB 

38_vaavaa_vaahee_jaaneeai_vaa_jaanay_ihu_hoei.mp3 6.4 MB 

39_sasaa_so_neekaa_kari_soDhhu.mp3 27.3 MB 

40_khakhaa_khoji_parai_jaou_koee.mp3 15.9 MB 

41_sasaa_so_sah_sayj_savaarai.mp3 24.7 MB 

42_haahaa_hot_hoei_nahee_jaanaa.mp3 16.9 MB 

43_liNou_liNou_karat_firai_sabhu_logu.mp3 6.8 MB 

44_khakhaa_khirat_khapat_gaay_kaytay.mp3 4.4 MB 

45_baavan_akhar_joray_aani.mp3 7.8 MB 

Press Release | One God – One Religion – One Human Family: Distinguished religious representatives, human rights activists, scholars and farmers join hands to launch the initiative “Strengthening Unity, Peace and Justice”

Punjabi:  https://sachkhojacademy.wordpress.com/2018/08/12/press-release-seminar-unity-peace-justice-panjabi/ Chandigarh, Panjab, India:...