May 23, 2013

Savaye Saree Mukhbaak-y Mahallaa 5


ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ
 ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ
ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਸਵਯੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਬਾਕ੍ਯ੍ਯ ਮਹਲਾ ੫ ॥
ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾਰ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਭ ਆਪੇ ॥
ਸਰਬ ਰਹਿਓ ਭਰਪੂਰਿ ਸਗਲ ਘਟ ਰਹਿਓ ਬਿਆਪੇ ॥
ਬ੍ਯ੍ਯਾਪਤੁ ਦੇਖੀਐ ਜਗਤਿ ਜਾਨੈ ਕਉਨੁ ਤੇਰੀ ਗਤਿ ਸਰਬ ਕੀ ਰਖ੍ਯ੍ਯਾ ਕਰੈ ਆਪੇ ਹਰਿ ਪਤਿ ॥
ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਬਿਗਤ ਆਪੇ ਆਪਿ ਉਤਪਤਿ ॥
ਏਕੈ ਤੂਹੀ ਏਕੈ ਅਨ ਨਾਹੀ ਤੁਮ ਭਤਿ ॥
ਹਰਿ ਅੰਤੁ ਨਾਹੀ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ਕਉਨੁ ਹੈ ਕਰੈ ਬੀਚਾਰੁ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਹੈ ਸ੍ਰਬ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋ ਅਧਾਰੁ ॥
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਭਗਤੁ ਦਰਿ ਤੁਲਿ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਸਰਿ ਏਕ ਜੀਹ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ ॥
ਹਾਂ ਕਿ ਬਲਿ ਬਲਿ ਬਲਿ ਬਲਿ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਿ ॥੧॥
ਸਵਯੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਬਾਕ੍ਯ੍ਯ (ਮਃ ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਅੰਗ ੧੩੮੫
ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ

01_Savaye_Saree_Mukhbaak_M5_Pa 4.6 MB 

02_Savaye_Saree_Mukhbaak_M5_Pa 2.0 MB

03_Savaye_Saree_Mukhbaak_M5_Pa 1.5 MB

04_Savaye_Saree Mukhbaak-y Mah 1.1 MB

05_Savaye_Saree_Mukhbaak_M5_Pa 2.0 MB

06_Savaye_Saree_Mukhbaak_M5_Pa 1.4 MB

07_Savaye_Saree_Mukhbaak_M5_Pa 916.5 KB

08_Savaye_Saree_Mukhbaak_M5_Pa 2.0 MB

09_Savaye_Saree_Mukhbaak_M5_Pa 1.3 MB

10_Savaye_Saree_Mukhbaak_M5_Pa 1.9 MB

11_Savaye_Saree_Mukhbaak_M5_Pa 3.1 MB

12_Savaye_Saree_Mukhbaak_M5_Pa 1.7 MB

13_Savaye_Saree_Mukhbaak_M5_Pa 2.0 MB

14_Savaye_Saree_Mukhbaak_M5_Pa 2.7 MB

15_Savaye_Saree_Mukhbaak_M5_Pa 2.8 MB

16_Savaye_Saree_Mukhbaak_M5_Pa 2.1 MB

17_Savaye_Saree_Mukhbaak_M5_Pa 1.6 MB

18_Savaye_Saree_Mukhbaak_M5_Pa 1.8 MB

19_Savaye_Saree_Mukhbaak_M5_Pa 1.2 MB

20_Savaye_Saree_Mukhbaak_M5_Pa 1.1 MBBhattan De Savaiye | Gurbani Katha | ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ

ਬਾਣੀ - ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ - ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ 1 ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ੧ (ਪੰਨਾ ੧੩੮੯) 2 ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਦੂਜੇ ਕੇ ੨ (ਪ...