May 18, 2013

Salok Vaaraan tay vadheek - Mahlaa 5 (Pannaa 1425)

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫
ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਰਤੇ ਸੇਈ ਜਿ ਮੁਖੁ ਨ ਮੋੜੰਨ੍ਹ੍ਹਿ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਸਿਞਾਤਾ ਸਾਈ ॥
ਝੜਿ ਝੜਿ ਪਵਦੇ ਕਚੇ ਬਿਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਕਾਰਿ ਨ ਆਈ ॥੧॥
ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ (ਮ: ੫) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਅੰਗ ੧੪੨੫

ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ

01-ratay sayee ji mukhu N morhaniH jinHee sinjaataa saaee 

02-dhanee vihoonaa paat patambar bhaahee saytee jaalay 

03-gur kai sabad araadheeai na 

04-jaa moo ikku T lakh taou ji 

05-sorathi so rasu peejeeai ka 

06-jo prabhi rakhay aapi tin k 

07-karay su changa maani duyee 

08-gur pooraa jin simriaa saye 

09-paapee karam kamaavday kard 

10-naam Dhiaaeini saajnaa jana 

11-khubhrhee kuthaaei meethee 

12-sutrhay sukhee savaniH jo r 

13-sutrhay asaNkh maaiaa jhoot 

14-marig tisnaa paykhi bhulnay 

15-patit udhaaran paarbrahm sa 

16-doojee chhod kuvaatarhee ik 

17-tihtarhay baajaar saudaa ka 

18-panthaa paraym na jaanee bh 

19-maaiaa manhu N veesrai maan 

20-ticharu mooli N thurheedo 

21-khanbh vikaandrhay jay laha 

22-sajanu sachaa paatisaahu 


Press Release | One God – One Religion – One Human Family: Distinguished religious representatives, human rights activists, scholars and farmers join hands to launch the initiative “Strengthening Unity, Peace and Justice”

Punjabi:  https://sachkhojacademy.wordpress.com/2018/08/12/press-release-seminar-unity-peace-justice-panjabi/ Chandigarh, Panjab, India:...