May 22, 2013

Raamakalee Mahallaa 1 Dakhnee OanGkaar (Pannaa 929)

ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ਦਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰੁ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ਓਅੰਕਾਰਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤਿ ॥ ਓਅੰਕਾਰੁ ਕੀਆ ਜਿਨਿ ਚਿਤਿ ॥
ਓਅੰਕਾਰਿ ਸੈਲ ਜੁਗ ਭਏ ॥ ਓਅੰਕਾਰਿ ਬੇਦ ਨਿਰਮਏ ॥
ਓਅੰਕਾਰਿ ਸਬਦਿ ਉਧਰੇ ॥ ਓਅੰਕਾਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਰੇ ॥
ਓਨਮ ਅਖਰ ਸੁਣਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਓਨਮ ਅਖਰੁ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਸਾਰੁ ॥੧॥
ਰਾਮਕਲੀ ਓਅੰਕਾਰ (ਮ: ੧) ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ - ਅੰਗ ੯੩੦

ਇੱਕਲੀ ਇੱਕਲੀ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

ਨਿੱਚੇ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਨਾਲ (SIZE)MB ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਤੋਂ RIGHT CLICK ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿੱਖਿਆ ਆਵੇਗਾ ਕਿ Save as... ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।


00_bhumikaa 12.3 MB

01_1_oankaar_barhamaa_utpati 5.1 MB

02_01_suni_paaday_kiaa_likhahu 1.2 MB

03_02_sasai_sabhu_jagu 1.1 MB

04_03_DhaDhai_Dharam_Dhray 1.3 MB

05_04_nyiaanu_gavaaiaa_doojaa 1.2 MB

06_05_ayko_ayku_kahai 1.4 MB

07_06_isu_kartay_kaou 1.1 MB

08_07_ayku_achaaru 882.6 KB

09_08_uooram_dhooram_joti 1.6 MB

10_09_ugvai_sooru_asur 1.2 MB

11_10_raajan_raam_ravai 832.7 KB

12_11_rosu_na_keejai 811.8 KB

13_12_laaj_marantee_mari 685.4 KB

14_13_laahaa_naamu_ratanu 1.0 MB

15_14_aayi_vigootaa_jagu 1.2 MB

16_15_jugi_jugi_thaapi 854.3 KB

17_16_vinu_naavai_vayroDh 738.9 KB

18_17_gun_veechaaray 689.0 KB

19_18_kaamu_krodhu 1.0 MB

20_19_khojat_khojat_amritu 914.1 KB

21_20_gagan_gambheeru 1.2 MB

22_21_ghar_dar_firi 1.0 MB

23_22_gurmukhi_gaavai 1.2 MB

24_23_chanchalu_cheetu 903.9 KB

25_24_chheejai_dayh 1.8 MB

26_25_jaapai_aapi 1.2 MB

27_26_jhakhi_bolanu 1.6 MB

28_27_niyaano_bolai 1.2 MB

29_28_tootai_nayhu 1.1 MB

30_29_thaakahu_manooaa 1.4 MB

31_30_dolat_dolat_hay 1.7 MB

32_31_dhandholat_dhoodhat_haou 2.5 MB

33_32_naa_Ko_Mayraa_kisu 1.4 MB

34_33_Tarvaru_kaaiaa_pankhi 1.7 MB

35_34_thar_thar_kampai 1.4 MB

36_35_daiaa_daanu_dayvsee 644.6 KB

37_36_dhani_gaiai_bahi 1.5 MB

38_37_naanaa_karat_na_chhooteeai 1.3 MB

39_38_paapu_buraa_paapee 1.5 MB

40_39_firi_firi_faahee 793.5 KB

41_40_beeraa_beeraa_kari 1.5 MB

42_41_bhani_bhani_gharheeai 3.0 MB

43_42_maiaa_maiaa_kari_muay 2.6 MB

44_43_jo_aavhi_say 1.8 MB

45_44_raanaa_raaou_na 1.7 MB

46_45_lasakareaa_ghar_sammlay 1.3 MB

47_46_beejou_soojhai_ko_nahee 2.3 MB

48_47_rdaardai_roordaa_hari 2.3 MB

49_48_suinaa_rupaa_sancheeai 1.7 MB

50_49_khimaa_vihoonay_khap 2.0 MB

51_50_sristay_bhayou_na_jaanai 1.1 MB

52_51_hayrat_hayrat_hay 1.7 MB

53_52_laykh_na_mitee_hay 1.7 MB

54_53_paadhaa_pardiaa_aakheeai 1.4 MB

55_54_paadhaa_gurmukhi_aakhiai 613.3 KB

Press Release | One God – One Religion – One Human Family: Distinguished religious representatives, human rights activists, scholars and farmers join hands to launch the initiative “Strengthening Unity, Peace and Justice”

Punjabi:  https://sachkhojacademy.wordpress.com/2018/08/12/press-release-seminar-unity-peace-justice-panjabi/ Chandigarh, Panjab, India:...