November 28, 2012

Mp3 Cd Releaseੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਐਮ.ਪੀ 3 ਸੀ.ਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ (ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ) 28-11-2012

ਭੇਟਾ :- ਆਪ ਸਮਝੋ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉ 
ਇਸ ਸੀ.ਡੀ ਵਿੱਚ ੨ ਬਾਣੀਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ l 
(੧) ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ (ਵਾਰ ਸਲੋਕਾ ਨਾਲਿ ਸਲੋਕ ਭੀ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜੈ ਕੀ ਧੁਨੀ ॥)
(੨) ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ 

ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ :- ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਚੁ ਖੋਜ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ l

ਸਚੁ ਖੋਜ ਅਕੈਡਮੀ ਵਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ, ਇਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ l


ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਗੁਰਮਤ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਭੇਜੋ ਜੀ l 

ON SIKHINET
sms to:- 9870807070

ON DASAM GRANTH
sms to:- 9870807070

ON ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਜਰੂਰ ਦਿਉ ਜੀ l 

ਸਚੁ ਖੋਜ ਅਕੈਡਮੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਕਰੋ ਜੀ l 

SKACADEMY 
sms to:- 56070  

ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੁਝਾਉ ਲਈ ਈ ਮੇਲ ਕਰੋ ਜੀ l  


ਜਾਂ 

ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਕਰੋ ਜੀ l 

@SIKHINET ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ 
sms to :- 09219592195   

ਨੋਟ:- ਇਸ ਸੀ.ਡੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਇਸ ਸੀ.ਡੀ. ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ mp3 ਸੀ.ਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੀ  ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ l 


ਜੇ ਆਪ ਜੀ Zip ਫਾਇਲ ਡਾਉਨਲੋਡ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ l  

ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 

:~ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ~:

01-ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ
02-ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ
03-ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ
04-ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ
05-ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ
06-ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ
07-ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ
08-ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ
09-ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ
10-ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ
11-ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ
12-ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ
13-ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ
14-ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ
15-ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ
16-ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ
17-ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ
18-ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ
19-ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ
20-ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ
21-ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ
22-ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ
23-ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ
24-ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ
25-ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ
26-ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ

Bhattan De Savaiye | Gurbani Katha | ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ

ਬਾਣੀ - ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ - ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ 1 ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ੧ (ਪੰਨਾ ੧੩੮੯) 2 ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਦੂਜੇ ਕੇ ੨ (ਪ...