October 23, 2010

ਫਾਹੀ ਸੁਰਤਿ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸੁ - ਪ੍ਰੋ: ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ

ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀ ਆਈ !

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਨਾ !

Gurmat Vs Varaan Bhai Gurdas Jee

ਗੁਰੁ ਕੁੰਜੀ ਪਾਹੂ ਨਿਵਲੁ ਮਨੁ ਕੋਠਾ ਤਨੁ ਛਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਮਨ ਕਾ ਤਾਕੁ ਨ ਉਘੜੈ ਅਵਰ ਨ ਕੁੰਜੀ ਹਥਿ ॥੧॥ ਬਾਣੀ: ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਗੁ: ਰਾਗੁ ਸਾਰਗ, ਮਹਲਾ...