September 24, 2010

ਗੁਰਮਤਿ ਐਸ ਐਮ ਐਸ

ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ !


ਗੁਰਮਤਿ ਮੈਸੇਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੋਂ ਇਕ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਭੇਜੋ !ਆਦਿ ਗਰੰਥ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਲਈ ਲਿਖੋ..

ON SACHKHOJ
sms to:- 9870807070ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਲਈ ਲਿਖੋ..
ON DASAMGRANTH
sms to:- 9870807070ਸਚੁ ਖੋਜ ਅਕਾਦਮੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਨਣ ਲਈ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਭੇਜੋ !

SKACADEMY NEW
sms to:- 56070

Gurmat Vs Varaan Bhai Gurdas Jee

ਗੁਰੁ ਕੁੰਜੀ ਪਾਹੂ ਨਿਵਲੁ ਮਨੁ ਕੋਠਾ ਤਨੁ ਛਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਮਨ ਕਾ ਤਾਕੁ ਨ ਉਘੜੈ ਅਵਰ ਨ ਕੁੰਜੀ ਹਥਿ ॥੧॥ ਬਾਣੀ: ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਗੁ: ਰਾਗੁ ਸਾਰਗ, ਮਹਲਾ...