July 6, 2010

Baba boltay theye kahan gaye

Page 480, Line 11
ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਤੇ ਕਹਾ ਗਏ ਦੇਹੀ ਕੇ ਸੰਗਿ ਰਹਤੇ ॥
बाबा बोलते ते कहा गए देही के संगि रहते ॥
Bābā bolṯe ṯe kahā ga▫e ḏehī ke sang rahṯe.


Dedicating our life to the righteous cause – Martyrdom of Baba Deep Singh

Source : https://sachkhojacademy.wordpress.com/2018/01/26/dedicating-life-to-righteous-cause-martyrdom-baba-deep-singh/  During a Gurmat...