December 27, 2009

3-b4rooooooo.....?

Q: Ki Jamdoot/Kaal hunda hai?
Ans: Ne, eh nahe hunde !
Gurbani anusaar,
Parmeshar de HUKAM nal he JAMAN/MARAN hunda hai,
HUKAM HE KAAL HAI !

(1)(2)


kAAL, AKAAL.....?
Gurbani de arth ek to vadh nhe ho sakday !
Eh SACHI hai te Sach 1=ek he hunda hai,
Jo log ek to vadh arth karde ne oho...
"VIDHVAAN TA HO SAKADE NE PAR GURMUKH NAHE !

......................................................................

Ek Ajooni hai.. Jooni kado bandi hai..?
Jadoon Jot de 2=two hisay ho jande ne ! 
"AAH KRAAN ja AAH NA KRAAN" A-he dochitee di avastha v hai !

Dedicating our life to the righteous cause – Martyrdom of Baba Deep Singh

Source : https://sachkhojacademy.wordpress.com/2018/01/26/dedicating-life-to-righteous-cause-martyrdom-baba-deep-singh/  During a Gurmat...